Metalock


Z dumą przedstawiamy Państwu naprawy podzespołów wykonanych przez naszych specjalistów.

Z powodzeniem stosujemy metody napraw polegające na spawaniu, napawaniu, oraz metodzie naprawy elementów wykonanych z materiałów trudno spawalnych i niespawalnych (żeliwo, stopy aluminium itp.) – METALOCK.

Metoda „szycia” na zimno Metalock opracowana została w latach 30 XX wieku na potrzeby przemysłu naftowego. Może być stosowana w miejscach, gdzie łuk elektryczny lub otwarty ogień stanowić może realne zagrożenie pożarowe.

Prawidłowo wykonane połączenia przywracają w 100% sprawność i szczelność naprawianych podzespołów. Naprawy mogą być wykonywane w naszym warsztacie, lub u klienta – w przypadku trudności z demontażem elementów podlegających naprawie.

Zapraszamy do współpracy.


We are proud to present you repairs of components made by our specialists.

We successfully use repair methods consisting of welding, padding, and a method of repairing elements made of difficult to weld and non-weldable materials (cast iron, aluminum alloys, etc.) – METALOCK.

Metalock cold sewing method was developed in the 1930s for the needs of the oil industry. It can be used in places where an electric arc or an open fire can be a real fire hazard.

Correctly made connections restore 100% efficiency and tightness of repaired components. Repairs can be carried out in our workshop or at the customer’s – in the event of difficulties in dismantling the components to be repaired.

We invite you to cooperation.


Napawanie wałów

 

Spawanie korpusu maszyny sterowej

 

Napawanie koła bosego tramwaju 116NGD

 

Szycie korpusu z dorobionymi masterlockami i uzupełnienie ubytku

 

Regeneracja (szycie) mostu przedniego

 

Naprawa korpusu prasy o nacisku 1000 t

 

Naprawa traka

 

Naprawa korpusu sprężarki

 

Napawanie gniazda pod łożysko w bloku silnika głównego